• ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
0

Ιφιγένεια Λαμπροπούλου

Σύμβουλος ψυχικής υγείας, παιδιών, εφήβων, ενηλίκων
  • ...γιατί όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν. Αυτό που καθορίζει την πρόοδο και εξέλιξή τους είναι οι άνθρωποι που τα περιβάλλουν, που τα αγαπούν, που τα καθοδηγούν και τα διδάσκουν. Η διδασκαλία που γίνεται με περίσσια αγάπη, με επιμονή και με πίστη οτι ¨θα τα καταφέρεις" είναι τα πιο δυνατά μέσα για να φτάσει κάθε παιδί τους στόχους του ανεξαρτήτως δυσκολιών.

Παράλληλη στήριξη

Τι είναι, πώς πρέπει να γίνεται και πόσο σημαντική είναι η παράλληλη στήριξη στην εξέλιξη τους παιδιού.

 

Παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα κ.α. έχουν καταφέρει να αναπτύξουν τις γνωστικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στο σχολικό πλαίσιο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που έχει εκπαιδευτεί για να βρίσκεται δίπλα στο παιδί στο σχολικό πρόγραμμα. Από τη στιγμή που κάθε παιδί έχει την ευκαιρία , πρέπει να λαμβάνει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, τις καλύτερες ειδικές δημιουργικές λύσεις που είναι διαθέσιμες για να επιτευχθεί αυτό.

Παρότι οι αναπτυξιακές δυσκολίες δεν είναι θεραπεύσιμες, είναι δυνατό να ενθαρρύνουμε μία «ανάκτηση» , ειδικά όταν οι τυπικές αναπτυξιακές καθυστερήσεις που σχετίζονται για παράδειγμα με τον αυτισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν νωρίς, ήδη περίπου από την ηλικία των 3.

Μέσα από ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το παιδί μπορεί να ενσωματωθεί επιτυχώς, όταν όλοι όσοι ασχολούνται με το παιδί φιλοδοξούν προς κοινούς στόχους. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους δασκάλους, τους θεραπευτές και τους γονείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του δυναμικό, τα δικά του ταλέντα, τις δικές του ικανότητες και χαρίσματα. Είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε τις ιδιαίτερες ικανότητες του παιδιού, ώστε να το βοηθήσουμε να μάθει, να εξελιχθεί. Κάποια παιδιά έχουν έφεση στους αριθμούς. Άλλα στη μουσική. Είναι κοινό στα παιδιά με αυτισμό να έχουν ιδιαίτερες ικανότητες απομνημόνευσης, συχνά μερικά από αυτά να μαθαίνουν να διαβάζουν πολύ νωρίς, πριν καν μιλήσουν.

Οι δημιουργικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα είναι οι πιο επιτυχημένες. Απλές ιδέες όπως το να βάζουμε ένα παιδί που αποσπάται εύκολα να κάθεται κοντά στη δασκάλα ή το να επιτρέπεται σε ένα παιδί να πληκτρολογεί στον υπολογιστή αντί να γράφει στο χαρτί όταν αυτό δεν είναι εφικτό για το ίδιο, είναι καλές πρακτικές σε κάποιες περιπτώσεις. Κάθε μέσο που παρέχει επιτυχία στο παιδί, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι, είναι επιθυμητή.

Η ενσωμάτωση του παιδιού θα πρέπει να γίνεται με καθοδήγηση. Πλέον σε όλα τα σχολεία ένας ειδικός παιδαγωγός μπορεί να συνοδεύει το παιδί, ενώ το ίδιο συμμετέχει και παρακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η «παράλληλη στήριξη» λειτουργεί ως διερμηνέας για να βοηθήσει το παιδί όταν προκύπτει ανάγκη, αλλά εξαφανίζεται μέσα στο φόντο σε άλλες περιπτώσεις για να επιτρέψει στο παιδί να βιώσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Ο χρόνος που μπορεί ένα παιδί να χρειάζεται έναν ειδικό ως παράλληλη στήριξη διαφέρει από παιδί σε παιδί. Κάθε παιδί με παράλληλη στήριξη επωφελείται στο μέγιστο σε ένα τέτοιο καθημερινό πρόγραμμα παρέμβασης από ειδικό παιδαγωγό στο σχολικό χώρο. Μαθαίνει τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν την μικρή κοινωνία του σχολείου για να τους γενικεύσει σιγά σιγά στον οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό κύκλο. Παράλληλα βοηθιέται πολύ στην προσέγγιση και αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του, που σε κάθε άλλη περίπτωση βλέπουμε αυτά τα παιδιά απομονωμένα και μόνα. Μαθαίνουν πώς να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια, διαδικασία που για άλλα παιδιά είναι εύκολη, γι’ αυτά όμως πολύπλοκη και δύσκολη και ακατανόητη.

Στον γνωστικό τομέα με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και ατομικές δραστηριότητες το παιδί εξελίσσεται μαθησιακά παράλληλα με τα άλλα παιδιά της τάξης του. Μαθαίνει, αφομοιώνει, συνθέτει και δημιουργεί όπως κάθε παιδί, αλλά στους δικούς του χρόνους και στο δικό του επίπεδο ικανοτήτων.

Παράλληλη στήριξη δεν είναι σαφώς το να συνοδεύεται απλά και μόνο ένα παιδί στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο. Παράλληλη στήριξη σημαίνει να είναι κανείς τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια, ο προσωπικός μεταφραστής του κάθε ερεθίσματος για το παιδί, ώστε να κατανοήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον κόσμο γύρω του.

TOP